IMG_1363IMG_1362IMG_1361
Svojou odbornosťou a profesionalitou Vám vieme zaručiť kvalitu realizovaného diela a splniť nároky každého zákazníka.

Technické vybavenie

V rámci ponuky našich služieb , ktoré ponúkame je možné využiť aj zabezpečenie dopravy stavebného materiálu.

Na prepravu stavebného materiálu používame nákladné automobily

 • Volkswagen Transporter
 • Volkswagen LT
 • Mercedes Sprinter
 • DAF s hydraulickou rukou
 • Fiat Ducato valník
 • Renault Master
IMG_1372IMG_1370IMG_1369

Základnú filozofiu našej spoločnosti tvorí úcta k zákazníkom a ich spokojnosť s našimi službami

Stavebná činnosť

   Stavebno-obchodná spoločnosť Róbert Šipka je firma zameraná na realizáciu stavebných diel. Úzko spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí zaručujú kvalitu stavebných materiálov podľa schválených noriem a certifikátov.

   Naša spoločnosť poskytuje komplexnú inžniersko-stavebnú činnosť , ktorá zahŕňa realizáciu :

 •  výkopov a základových konštrukcií
 • výstavby kompletnetných stavieb na kľúč
 • dodania a montáži plastových okien a dverí
 • zatepľovacích systémov
 • certifikovaných fasádnych systémov
 • obkladov,dlažieb,poterov
 • rekonštrukcií a sanácií jestvujúcich objektov

    Firma zabezpečuje aj inžiniersku činnosť v oblasti stavebného dozoru . Našimi partnermi sú realizátori , stavebné firmy ako aj koncoví zákazníci.

Svojou odbornosťou a profesionalitou Vám vieme zaručiť kvalitu realizovaného diela a splniť nároky každého zákazníka.

Predajňa

V našej predajni ponúkame široký sortiment a odborné poradenstvo k :

 • stavebnému materiálu k hrubej stavbe (tehly ,preklady, presné tvárnice,ploty a dlažby, suché omietkové zmesi,dekoratívne omietky, lepidlá, teplené izolácie ( minerálna vlna , polystyrén, tvrdený polystyrén ) , hydroizolácie, strešné krytiny, stavebné rezivo, sadrokartónové systémy.

 • stavebnej chémií (silikóny, tmely, lepidlá, penetrácie, škárovacie hmoty,stierky,PU peny,tekuté lepenky..)

 • pracovným a ochranným odevom a obuvi

 • čistiacej chémií a potrebám 

  Predajňa je v súčasnosti doplnená aj o ponuku výplní otvorov vrátane príslušenstva ( interiérových a exteriérových dverí , okien.

  V predajni sa nachádza aj miešacie zariadenie , vďaka ktorému Vám vieme pripraviť farby a omietkové zmesi na počkanie v požadovanej kvalite a širokom spektre farebných odtieňov.

IMG_1272IMG_1268IMG_1278IMG_1277IMG_1288IMG_1299IMG_1280IMG_1283IMG_1366

Svojou odbornosťou a profesionalitou Vám vieme zaručiť kvalitu realizovaného diela a splniť nároky každého zákazníka.

Zateplite

Podpora zatepľovania rodinných domov

Od 1.1.2016 Vláda SR zavádza opatrenie, na základe ktorého môžu majitelia rodinných domov získať príspevok na zateplenie  v maximálnej výške 6.500.- €, aj v prípade, že so zatepľovacími prácami začali len v tomto roku. Štát preplatí časť nákladov spätne aj pre zateplené rodinné domy po 31.12.2014. Po ukončení zatepľovania, získajú stavebníci peniaze do 90 dní. Ak sa však rozhodnú nárokovať si dotáciu ešte pred začatím prác, poskytovanie podpory sa predĺži o čas realizácie zateplenia, čo môže byť najviac 12 mesiacov, spolu tak 15 mesiacov.

 

Kto môže požiadať o príspevok

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu (ďalej len „žiadateľ“).

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý

 1. bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
 2. má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
 3. sa nachádza na území SR,
 4. je výlučne využívaný na bývanie,
 5. Na na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Základnými podmienkami poskytnutia príspevku sú :

 • splnenie požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
 • splnenie hygienického kritéria zodpovedajúceho slovenskej technickej norme,
 • zateplenie rodinného domu uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
 • zrealizovať zateplenie rodinného domu zhotoviteľom, ktorý má na systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
 • zrealizovať výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom s licenciou (podmienka je platná od 1.1.2017).
Spokojnosť koncových zákazníkov, vzťah voči životnému prostrediu a rešpekt voči našim partnerom tvoria základné hodnotové piliere našej firmy

Kontakty

Slnečná 4321/1A, Sereď, 926 01
0905 390 615, 0918 651 777
031 789 70 14

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Otváracie hodiny predajňe

Pondelok – Piatok

7:00 – 17:00

—————————————

Sobota

7:00 – 12:00